Chính sách giá

Miễn phí 01 năm dữ liệu cho tất cả các doanh nhiệp sử dụng.

Miễn phí

0/năm

 • 1 người dùng
 • Đầy đủ tính năng
 • Cập nhật tự động
 • Hỗ trợ chập nhất 24 giờ
PHỔ BIẾN

Cơ bản

1.000.000/ năm

 • Không giới hạn người dùng
 • Đầy đủ tính năng
 • Cập nhật tự động
 • Hỗ trợ tức thì
 • Giảm 50% giá từ dữ liệu thứ 2

Doanh nghiệp

Thỏa thuận/ năm

 • Máy chủ riêng
 • Tính năng yêu cầu
 • Quản lý nâng cao
 • Hỗ trợ tức thì, ưu tiên
Gọi ngay
0918 686 273