Hướng dẫn sử dụng

Đơn giản, dễ hiểu, đầy đủ tính năng

Bắt đầu sử dụng

Đăng ký dễ dàng, nhận tài khoản đăng nhập qua Email.

Nhập số dư đầu kỳ

Vào menu Tổng hợp/Số dư đầu kỳ

Dec 22, 2023

Khách hàng, nhà cung cấp

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Dec 22, 2023

Vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Dec 22, 2023

Chi phí trả trước

Nhập CCDC, Chi phí trả trước,Phân bổ chi phí.

Dec 22, 2023

Thu, chi, kế toán tiền

Lập chứng từ thu chi, chuyển tiền nội bộ.

Dec 22, 2023

Mua hàng trong nước

Nhập chứng từ mua hàng, Nhập nhanh từ Excell.

Dec 22, 2023

Bán hàng trong nước

Nhập chứng từ bán hàng, hoạch toán thuế, giá vốn, nhập nhanh từ Excell

Dec 22, 2023

Giá thành

Tính giá xuất kho, giá thành phẩm.

Gọi ngay
0918 686 273